Novinky

Školenie nových členov 2022

MO  SRZ  v Bardejove oznamuje záujemcom o povolenie na lov rýb  v roku 2022  z radov  dospelých  a  detí  vo veku do 15 rokov, že výdaj povolení sa uskutoční za týchto podmienok:

  • Noví  členovia sú povinní absolvovať školenie v jednom z uvedených termínov
  • Mladí rybári, / deti / ktorí v roku 2021 boli držiteľmi povolení na rybolov a absolvovali uvedené školenie môžu si zakúpiť povolenku bez absolvovania školenia.

Uvedené školenie sa uskutoční v rybárskom dome na Radničnom námestí č. 31 v zadnej časti budovy (prechod z námestia na Kláštornú ulicu)   

vždy vo štvrtok o 16.00 hod. v týchto termínoch.

07.04.2022       o   16.00 hod.

14.04.2022       o   16.00 hod.

21.04.2022       o   16.00 hod.

28.04.2022       o   16.00 hod.

Termín  školenia si vyberá účastník podľa vlastného zváženia.

UPOZORNENIE

Loviaci rybár vo veku od  6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne

v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka.

       §  14  odst.  13  vyhlášky MŽP  Slovenskej republiky.

           Povolenie na lov rýb je neplatné bez štátneho rybárskeho lístka , ktorí vydávajú mestské a obecné úrady v mieste trvalého bydliska. Pre vydanie rybárskeho povolenia je podmienka byť držiteľom štátneho rybárskeho lístku, ktorý je zároveň podmienený súhlasom jedného z rodičov ktorý to potvrdí svojim podpisom na príslušnom úrade.

P.S  Za bezpečnosť svojho dieťaťa počas lovu rýb v plnej miere preberá zodpovednosť jeho zákony Zástupca.

                                                                                                               výbor  MO SRZ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button