Hosťovacie povolenia

PYREX Jozef DŽALAI – predajňa poľovníckych a rybárskych potrieb; Hurbanova ul. – počas predajných hodín  

 

Miestne povolenia pre člena SRZ

Druh povolenia

Suma

Denné povolenie pstruhové

15€

Denné pstruhové povolenie DETSKÉ

3€

Týždenné povolenie na kaprové vody

60€

Denné povolenie na kaprové vody

20€

Denné povolenie kaprové DETSKÉ

2€

Týždenné povolenie kaprové DETSKÉ

5€

Miestne povolenia pre NEčlena SRZ

Druh povolenia

Suma

Denné povolenie pstruhové vody

30€

Denné povolenie na kaprové vody

30€

Týždenné povolenie na kaprové vody

80€

Týždenné povolenie kaprové DETSKÉ

10€