Hosťovacie povolenia

PYREX Jozef DŽALAI

– predajňa poľovníckych a rybárskych potrieb; Hurbanova ul.

– počas predajných hodín

Ondrej Šoltés

predajňa rybárskych potrieb
ul. Štefanikova 64 ( areál SOŠ ) 085 01 Bardejov
tel. : 0903 902 123