Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v roku 2024

18. 5. 2024 Preteky LRU plávaná -> propozície

18. 5. 2024 Zlatý Blyskáč -> propozície

19. 5. 2024 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície 

Dubinský kapor – propozície

 

 

Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom z objektívnych dôvodov.

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.