Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v  roku 2019

 

25. 5. 2019 Preteky LRU plávaná -> propozície

25. 5. 2019 Zlatý Blyskáč -> propozície

26. 5. 2019 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

 

 

 

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO
z bezpečnostného hľadiska.