Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v  roku 2022

 

 

21. 5. 2022 Preteky LRU plávaná -> propozície

21. 5. 2022 Zlatý Blyskáč -> propozície

22. 5. 2022 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

 

Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom kvôli objektívnym dôvodom.

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.