Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v  roku 2018

 

12. 5. 2018 Preteky LRU plávaná -> propozície

12. 5. 2018 Zlatý Blyskáč -> propozície

13. 5. 2018 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

 

 

 

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO
z bezpečnostného hľadiska.