Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v roku 2023

 

 

20. 5. 2023 Preteky LRU plávaná -> propozície

 

20. 5. 2023 Zlatý Blyskáč -> propozície

 

21. 5. 2023 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom kvôli objektívnym dôvodom.

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.