Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v  roku 2023

 

 

20. 5. 2023 Preteky LRU plávaná -> propozície

20. 5. 2023 Zlatý Blyskáč -> propozície

21. 5. 2023 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

26. 5. –  28. 5. 2023  Dubinský kapor -> propozície

 

Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom kvôli objektívnym dôvodom.

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.