Preteky

Preteky MO SRZ Bardejov v  roku 2020

 

16. 5. 2020 Preteky LRU plávaná -> propozície

16. 5. 2020 Zlatý Blyskáč -> propozície

17. 5. 2020 Preteky „O štít mesta Bardejov“ -> propozície

 

Zmena termínov súťaží je vyhradená výborom kvôli objektívnym dôvodom.

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO
z bezpečnostného hľadiska.