Brigády

Plán brigád v roku 2020

 

2. máj 2021 - Nedeľa

2. máj 2021 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

13. jún 2021 - Nedeľa

13. jún 2021 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

11.júl 2021 - Nedeľa

11.júl 2021 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy, úprava terénu, kosenie VN

5. september 2021 Nedeľa

5. september 2021 Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín, kosenie
 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u seba brigádnicky preukaz a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízkeho okolia je vždy pred ŠH