Brigády

Plán brigád v roku 2019

 

5. máj 2019 - Nedeľa

5. máj 2019 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

9. jún 2019 - Nedeľa

9. jún 2019 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

14.júl 2019 - Nedeľa

14.júl 2019 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy úprava terénu VN

11. augusta 2019 Nedeľa

11. augusta 2019 Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín

 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u sebe brigádnicky preukaz
a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízskeho okolia je vždy pred ŠH