Brigády

Plán brigád v roku 2024

 

12. máj 2024 - Nedeľa

12. máj 2024 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

23. jún 2024 - Nedeľa

23. jún 2024 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

18.august 2024 - Nedeľa

18.august 2024 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy, úprava terénu, kosenie VN

22. september 2024 Nedeľa

22. september 2024 – Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín, kosenie
 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u seba brigádnicky preukaz a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízkeho okolia je vždy pred ŠH

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.