Brigády

Plán brigád v roku 2020

 

10. máj 2020 - Nedeľa

10. máj 2020 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

14. jún 2020 - Nedeľa

14. jún 2020 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

12.júl 2020 - Nedeľa

12.júl 2020 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy, úprava terénu VN

6. september 2020 Nedeľa

6. september 2020 Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín

 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u sebe brigádnicky preukaz
a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízkeho okolia je vždy pred ŠH