Brigády

Plán brigád v roku 2018

 

6. máj 2018 - Nedeľa

6. máj 2018 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

10. jún 2018 - Nedeľa

10. jún 2018 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

15.júl 2018 - Nedeľa

15.júl 2018 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy úprava terénu VN

12. augusta 2018 Nedeľa

12. augusta 2018 Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín

 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u sebe brigádnicky preukaz
a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízskeho okolia je vždy pred ŠH