Brigády

Plán brigád v roku 2022

 

14. máj 2023 - Nedeľa

14. máj 2023 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

18. jún 2023 - Nedeľa

18. jún 2023 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

20.august 2023 - Nedeľa

20.august 2023 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy, úprava terénu, kosenie VN

17. september 2023 Nedeľa

17. september 2023 – Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín, kosenie
 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u seba brigádnicky preukaz a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízkeho okolia je vždy pred ŠH

V čase brigád a konania športových podujatí výbor nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO z bezpečnostného hľadiska.