Brigády

Plán brigád v roku 2022

 

15. máj 2022 - Nedeľa

15. máj 2022 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, oprava drobných poškodených stavieb a kosenie VN

19. jún 2022 - Nedeľa

19. jún 2022 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, kosenie na VN

10.júl 2022 - Nedeľa

10.júl 2022 – Nedeľa, zraz o 6.00 hodine pre ŠH, upratanie suchej trávy, úprava terénu, kosenie VN

4. september 2022 Nedeľa

4. september 2022 Nedeľa, čistenie vodnej plochy od vodných rastlín, kosenie
 

Povinnosťou účastníka brigády je mať u seba brigádnicky preukaz a potrebné pracovné náradie podľa rozpisu prác.

Zraz brigádnikov z mesta a blízkeho okolia je vždy pred ŠH