Novinky

Školenie nových členov

MO SRZ v Bardejove oznamuje termíny školení pre záujemcov o povolenie na lov rýb v roku 2024

Uvedené školenie sa uskutoční v rybárskom dome na Radničnom námestí č.31 (prechod z námestia na Kláštornú ulicu) vždy vo štvrtok o 16.00 hod. v týchto termínoch:

04.04.2024

11.04.2024

18.04.2024

25.04.2024

UPOZORNENIE

Loviaci rybár vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka – podľa §14 odst. 13 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Povolenie na lov rýb je neplatné bez štátneho rybárskeho lístka, ktorí vydávajú mestské a obecné úrady v mieste trvalého bydliska.

Termín školenia si vyberá účastník podľa vlastného zváženia.

Za bezpečnosť svojho dieťaťa počas lovu rýb v plnej miere preberá zodpovednosť jeho zákony zástupca.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button