Výsledkové listiny

Výsledkové listiny pretekov MO SRZ Bardejov v roku 2024

18. 5. 2024 Preteky LRU plávaná – výsledky

18. 5. 2024 Zlatý Blyskáč – výsledky

19. 5. 2024 Preteky „O štít mesta Bardejov“ – výsledky

Dubinský kapor 2024 – výsledky