Novinky

OZNAM – členská schôdza

Vážení členovia, rybári a rybárky,

konečne prichádza obdobie uvoľňovania pandemických opatrení, vďaka čomu bude možné uskutočniť našu členskú schôdzu pre rok 2022 na ktorej sa budú konať voľby členov do výboru pre volebné obdobie 2022 až 2025.

Predbežný termín konania členskej schôdze je stanovený na 3. apríla 2022

Preto výbor MO sa touto cestou obracia s požiadavkou  na Vás členov, ktorí máte záujem o prácu v novovytváranom  výbore,  aby  ste na priloženom   tlačive, ktoré je súčasťou oznamu  písomne požiadali o zaradenie na kandidátku do volieb.  Vyplnené  tlačivo  je potrebné  osobne  doručiť do rybárskej kancelárie,  alebo zaslať poštou  na  adresu:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Bardejov

Radničné námestie 31

085 01 Bardejov

Termín doručenia  kandidátky je najneskôr do 06. marca  2022

                                                                                             výbor MO

Tlačivo – Návrh kandidáta

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button