Novinky

Doporučenie neprivlastnenia si PP

Na výročnej členskej schôdzi bol podaný návrh zákazu privlastnenia si pstruha potočného na dobu troch rokov. Výbor tento návrh po konzultácií aj po odhlasovaní na VČS nedoporučuje prijať nakoľko je v rozpore s Vyhláškou MŽP SR č.381/2018 a naša členská schôdza nemôže porušiť znenie Zákona a Vyhlášky.

Preto výbor MO len DOPORUČUJE neprivlastnenie si pstruha potočného na revíroch MO SRZ Bardejov.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button