Novinky

Deň zeme so žiakmi 4. ZŠ

Pri príležitosti včerajšieho dňa Zeme sme dnes spravili prednášku žiakom zo ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove – 4.ZŠ o rybách, o ich ochrane, chove a zarybňovaní, o love a o ochrane životného prostredia ako takého.

Ukázali sme im aké ryby sa u nás vyskytujú, aké revíry obhospodaruje naša organizácia a veríme že táto prednáška bola pre deti zaujímavá a náučná, a že sa dozvedeli množstvo nových informácií.

Deň zeme so žiakmi ZŠ

Related Articles

Back to top button