Propozície

OrganizátorMO SRZ Bardejov
VEDÚCI PRETEKUDuleba Marek
HLAVNÝ ROZHODCABank Slavomír
ROZHODCOVIAMarek Glovňa, …
MIESTO PRETEKOVVN Dubinné 4-3340-1-1
TERMÍN PRETEKOV24.5.2024- 26.5.2024
Zraz súťažných tímov24.5.2024 o 09:00 hod.
Čas lovuod 24.5.2024 12:00 do 26.5.2024 12:00 hod. – Loví sa Non-stop 48h
Vyhlásenie výsledkov26.5.2024 o 13:00 hod.
ÚčasťPočet tímov 10
Tím tvoria 2 pretekári (nad 15 rokov). Len členovia MO SRZ v Bardejove.
Štartovné250€
Prihláškyod 1.2.2024 do 31.3.2024 bude spustená registrácia na www.mosrzbardejov.sk/dubinsky-kapor/ – Registrácia.
Prihlásené tímy, ktoré nebudú vybrané, budú zaradené medzi náhradníkov. Štartovné je potrebné uhradiť po výzve organizátora, ktorá bude zverejnená na Facebooku Dubinský kapor. Organizácia si vyhradzuje výber súťažných tímov. Platbou štartovného pretekári súhlasia s propozíciami preteku a potvrdzujú ich rešpektovanie.
V cene štartovného je zarátaná aj strava (Obed, večera) pre pretekárov počas celej doby pretekov.
Ceny1. Miesto – 600€ + pohár
2. Miesto – 400€ + pohár
3. miesto – 300€ + pohár

Najťažší kapor pretekov – Vecná cena + pohár
Prvá ulovená bodovaná ryba pretekov – Vecná cena + pohár
Lovné miestaLosovanie lovných miest sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole (pri úhrade štartovného) si rybári vylosujú poradové číslo, podľa ktorého budú losovať výsledné lovné miesto (pred pretekom). Po vyžrebovaní lovných miest môžu pretekári na vybranom lovnom mieste stavať bivaky a pripravovať sa na lov.
Spôsob lovuPočas lovu sa smú používať len boiliesové udice – lov na ťažko.
Návnady a kŕmenieAko nástraha sa počas preteku smú používať len boilies a pop-up boilies. Používanie partiklu a živej nástrahy je zakázané!
Použitie rozpustných boilies počas preteku je povolené.
Na vnadenie sa smie použiť boilies a pelety.
Množstvo kŕmenia na celý pretek je 10 kg na tím.
Prechovávanie úlovkovRyby po zapísaní do štartovného lístka rozhodcom sa vrátia späť do vody.
BodovanieDo hodnotenia sa započítava Kapor a Amur nad 5 kg 
1 kg – 1 bod (príklad 5,5 kg kapor – 5,5 boda)
V prípade ak niektoré družstvá dosiahnu rovnakú hmotnosť úlovkov, vyhráva družstvo s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej hmotnosti najväčšej ryby preteku rozhoduje čas jej ulovenia.
Pravidlá lovuZačiatok a koniec preteku oznamuje zvukové znamenie (výstrel)
Pretekári môžu mať pripravený ľubovoľný počet udíc, loviť však môže jedno družstvo súčasne maximálne na 2 boiliesové prúty.
Montáž smie na jednej udici obsahovať len jeden háčik uviazaný vlasovou metódou. Používanie zavážacích lodiek je zakázané! Povoľuje sa používanie prakov, katapultov, kobier, kŕmnych rakiet a PVA. Zakazuje sa používať nahadzovacie sonary, na zmapovanie dna sa smie použiť jedine marker. Družstvá smú loviť len vo svojom sektore. V lovnom sektore sa smú zdržiavať iba členovia tímu, prípadné návštevy treba ohlásiť rozhodcovi. Pokiaľ tím bude chytať na ploche určenej pre susedné lovné miesto bude mu udelená žltá karta. Každý tím musí byť na brehu označený bielym svetlom počas nočného lovu. Po odznení výstrelu na konci preteku je potrebné udice okamžite vytiahnuť z vody. Ryba, ktorá zabrala pred ukončením preteku a bola zdolaná po odznení klaksónu sa do hodnotenia započítava. Lovné miesto musí byť po skončení preteku čisté. Porušovanie súťažných pravidiel a nevhodné správanie sú dôvodom na vylúčenie z preteku, v tomto prípade sa štartovné nevracia.
Povinná výbava: 1x kvalitná podložka pod rybu, podberák, peán, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovených rýb, vážiaci/prechovávací sak (odporúčame 2ks).
Pravidlá váženia
Váženie sa bude vykonávať čo najskôr po podobratí ryby. Váženie sa vykonáva váhou, ktorú má k dispozícii rozhodca. Váženie sa musí vykonať v sektore daného družstva. Ak po podobratí úlovku nebude k dispozícii rozhodca, je potrebné rybu čo najrýchlejšie zasakovať. Do príchodu rozhodcu musia pretekári prechovávať úlovky vo vode. Jeden člen družstva po príchode rozhodcu preloží rybu do vážiaceho vaku. Ryba sa po zvážení musí pustiť späť do vody. Každá ryba sa bude vážiť v navlhčenom vážiacom vaku, ktorý zabezpečí usporiadateľ, jeho váha sa pred vážením odráta a váha sa vynuluje. Každá ulovená ryba sa zapisuje samostatne do štatistiky úlovkov. Po skončení váženia, pustení ryby a zapísaní do štatistiky sa už nedá podať protest proti váženiu. pretekári a rozhodcovia sú povinný skontrolovať zapísanie váhy do štatistiky. Vážiť a hodnotiť sa smú len živé ryby.
 
V súvislosti s akýmkoľvek iným problémom, ktorý sa počas preteku vyskytne rozhodnú usporiadatelia na mieste. Usporiadatelia majú právo udeliť družstvám sankcie prípadne vylúčiť tím z preteku ak porušili pravidlá preteku. Vo všetkých otázkach neuvedených v súťažných pravidlách sú rozhodnutia usporiadateľov smerodajné.
Protesty a trestyKaždý tím má právo vzniesť protest, ktorý musí byť písomnou formou okamžite po zistení skutočností, ktoré sa nezlučujú s regulami závodu. Protest musí byť bezodkladne podaný k rukám hlavného rozhodcu. V prípade vytvorenia záznamu o prehrešku bude pridaný k vyriešeniu situácie. Protest sa podáva spoločne s kauciou vo výške 50€, ktorá v prípade neoprávneného protestu prepadá usporiadateľovi. Komisia: hlavný rozhodca, Riaditeľ pretekov a kapitáni tímov, ktorých sa situácia dotýka (podávajúci protest a riešeného tímu). Tím, ktorý je vylúčený z pretekov, je povinný bezodkladne vypratať svoj sektor bez nároku na náhradu a opustiť areál. V prípade udelených dvoch žltých kariet bude tím bezodkladne vylúčený z pretekov bez nároku na finančnú náhradu a jeho výsledky budú anulované.
Záverečné ustanoveniaKaždý pretekár sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a organizátori nie sú zodpovední za vzniknuté škody. Z priebehu konania pretekov budú vyhotovené fotografie a videá na účel pretekov. Svojou registráciou dávajú pretekári súhlas na vyhotovovanie záznamov bez nároku na odmenu a na ich použitie na komerčné účely. Každý pretekár je povinní dodržiavať pravidlá preteku. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu sektorov a pravidiel.

Back to top button