Novinky

2% z dane 2022

Vážení športoví priatelia, rybári

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech Vášho združenia rybárov v Bardejove.

Čo je potrebné urobiť:

Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenému občianskemu združeniu – Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Bardejov . Urobiť tak môžete prostredníctvom  „VYHLÁSENIA“, ktoré je potrebné vyplniť a do 30. apríla príslušného kalendárneho roka doručiť na príslušný  Daňový úrad. Prílohou Vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ. O vykonanie zúčtovania dane je potrebné zamestnávateľa požiadať do 15. februára príslušného kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný zúčtovanie vykonať do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste o možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane informovali svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Predvyplnené tlačivo – „VYHLÁSENIE“ si môžete stiahnuť tu – Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby .

Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenému občianskemu združeniu – Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Bardejov. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca príslušného kalendárneho roka. (DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO… DP FO typ B – XII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO…).

Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenému občianskemu združeniu – Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Bardejov. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca príslušného kalendárneho roka. (DP PO – IV.časť na strane 7).

Potrebné údaje: IČO: 36163376, Právna forma: občianske združenie, Obch. meno/názov: Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Bardejov, Sídlo: Radničné námestie 31, 08501 Bardejov.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami Slovenského rybárskeho zväzu – miestna organizácia Bardejov.

Tlačivá:

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Related Articles

Back to top button