Novinky

Zmena limitu PD

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári,

Vzhľadom k blížiacemu sa zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch
Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite
privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ
na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 41/2020.
Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl.
XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní
povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie,
teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia
pstruha dúhového je stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Petrov zdar!

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Kancelária tajomníka SRZ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button