Výbor

Výbor MO SRZ Bardejov pre roky
2018-2021

Predsedníctvo výboru

Meno Priezvisko Funkcia
Jaroslav Duleba predseda
Ján Nagajda podpredseda
Jozef Križanský tajomník
Jozef Kšonžek účtovník
Miroslav Sýkora hlavný hospodár

Hospodárska sekcia

Meno Priezvisko Funkcia
Viliam Čupa pokladník
Slavomír Bank hospodár (Dubinné)
Jaroslav Cmar hospodár (Hervartov)
Jozef Pasternák hospodár pre spracovanie prehľadov o úlovkoch + Gaboltov

Členovia výboru s iným zameraním

Meno Priezvisko Funkcia
Marek Duleba člen pre mediálnu informáciu a iné zaradenie
Rudolf Kovaľ člen pre web stránku a iné pracovné zaradenie
Jozef Gajdoš športový referent
Marián Sentivani správca budovy a pomocný hospodár

Kontrolná komisia

Meno Priezvisko Funkcia
Vladislav Jazudek predseda
Miroslav Gruss člen
Ondrej Šoltés člen