Výbor

Výbor MO SRZ Bardejov pre roky 2018-2021

 

Predsedníctvo výboru

Meno Priezvisko Funkcia
Jaroslav Duleba predseda
Ján Nagajda podpredseda
Jozef Križanský tajomník
Jozef Kšonžek účtovník
Marek Duleba pokladník
Slavomír Bank hlavný hospodár (Dubinné)

Hospodárska sekcia

Meno Priezvisko Funkcia
Jaroslav Cmar hospodár (Hervartov)
Jozef Pasternák

veliteľ rybárskej stráže, hospodár

     

Členovia výboru s iným zameraním

Meno Priezvisko Funkcia
Marek Glovňa člen 
Jozef Gajdoš športový referent

Kontrolná komisia

Meno Priezvisko Funkcia
Vladislav Jazudek predseda
Miroslav Gruss člen
Anton Hroš člen