Výbor

Výbor MO SRZ Bardejov pre roky 2018-2021

 

Predsedníctvo výboru

Meno Priezvisko Funkcia
Jaroslav Duleba predseda
Ján Nagajda podpredseda
Jozef Križanský tajomník
Jozef Kšonžek účtovník
Slavomír Bank hlavný hospodár

Hospodárska sekcia

Meno Priezvisko Funkcia
Viliam Čupa pokladník
Slavomír Bank hospodár (Dubinné)
Jaroslav Cmar hospodár (Hervartov)
Jozef Pasternák

hospodár pre spracovanie prehľadov o úlovkoch

Marián Sentivani správca budovy a hospodár (Gaboltov)

Členovia výboru s iným zameraním

Meno Priezvisko Funkcia
Marek Duleba člen pre informatiku a iné zaradenie
Jozef Gajdoš športový referent

Kontrolná komisia

Meno Priezvisko Funkcia
Vladislav Jazudek predseda
Miroslav Gruss člen