Hosťovacie povolenia

 
PYREX Jozef DŽALAI – predajňa poľovníckych a rybárskych potrieb; Hurbanova ul. – počas predajných hodín