Výbor MO SRZ Bardejov pre roky
2014-2017


Predsedníctvo výboru

Duleba Jaroslav predseda 
Nagajda Ján podpredsada    
Krížanský Jozef tajomník     
Sýkora Miroslav hlavný hospodár
Kšonžek Jozef účtovník

Hospodárska sekcia

Čupa Viliam pokladník /správ. ryb. budovy
Cmar Jaroslav  I. zás. hospo. (Herv., Gabol.)
Šoltýs Cyril pomoc. hospodár(Dubinne)
Pasternák Jozef velitež RS      
Sýkora Darius člen
Bank Slavomír pomoc.hospodár     

Kontrolná komisia

Ing. Jazudek Vladislav predseda
Ing. Gruss Miroslav člen
Marcinov Daniel člen