Videogaléria

 

01.Mucha pretek LRU 2009
02.Život a činosť MOSRZ Bardejov 2005
03.Pretek funkcionárov a hostí MOSRZ Bardejov 2006
04.Čistenie a rekonštrukcia VN Hervatrov 2006/2007
05.Čiastkové povodie rieky Topľe po veľkej vode 2006
06.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2008
07.Zarybňovanie lipňom a zubáčom 2006
08.Povodne na rieke Topľa 2008
09.Výlov pstruna potočného 2007
10.Brigáda 2007
11.Pretek funkcionárov a hostí MOSRZ Bardejov 2007
12.Putovný pohár predsedu v LRU o štít mesta Bardejov 2007
13.Zarybňovanie podustvou a kaprom K-3 2009
14.Pretek v LRU plávaná 2009
15.Pretek v LRU štít mesta Bardejov 2008
16.Zarybňovanie-Výlov-Brigáda
17.Prerezávanie ľadov 2010
18.Zarybňovanie VN Dubinné
19.Zarybňovanie pstruhom potočným a lipňom obyčajným
20.Zarybňovanie pstruhom dúhovým - Topľa
21.Plávaná - pretek
22.Umelý výter podustvy severnej
23.Brigáda členov MO SRZ Bardejov - VN Hervartov
24.Napúštanie VN Hervartov
25.Zarybňovanie kaprom
26.Zarybňovanie - pstruh potočný
27.Zarybňovanie - podustva, pstruh
28.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2009
29.Stavba prístrešku na VN Hervartov
30.Výlov pstruha potočného
31.Zarybňovanie kaprom VN Hervartov
32.Preteky o Zlatý blyskáč LRU 2007
33.Brigáda členov MO SRZ Bardejov 2008
34.Ichtyologiský prieskum
35.Brigáda 18.4.2010
36.Brigáda 2009
37.Pretek v LRU plávaná a mucha 2010
38.Zarybňovanie zubáčom 2010
39.Zarybňovanie kaprom K2 2010
40.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2010
41.Zarybňovanie pstruhom a podustvou 2010
42.Výlov pstruha potočného a zarybňovanie 2010
43.Hervartov po povodní 2010
44.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2011
45.Brigáda členov MO SRZ Bardejov 2011
46.Zarybňovanie kaprom K3 VN Hervartov 2011
47.Výlov pstruha potočného 2011
48.Pretek o putovný pohár predsedu MO SRZ Bardejov v LRU 2011
49.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2011
50.Otrava ryb Topľa č.5 revír 4-2850-1-1 2011
51.Zarybňovanie pstruhom potočným 2011
52.Zarybňovanie podustvou severnou 29.9.2011
53.Zarybňovanie podustvou severnou 12.10.2011
54.Zarybňovanie kaprom K3 13.10.2011

55.Preteky v roku 2012

56.Pretek o putovný pohár 2012

57.Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2012

58.Stretnutie muškárov

59.Brigáda a zarybňovanie 2013

60.Zarybňovanie a brigáda 2013

61.Pretek LRU Mucha 2014

 
Život a činosť MOSRZ Bardejov 2005
 
 

<hore>

 
Pretek funkcionárov a hostí MOSRZ Bardejov 2006
 
 

<hore>

 
Čiastkové povodie rieky Topľe po veľkej vode 2006
 
 

<hore>

 
Čistenie a rekonštrukcia VN Hervatrov 2006/2007
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie lipňom a zubáčom 2006
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2008
 
 

<hore>

 
Povodne na rieke Topľa 2008
 
 

<hore>

 
Výlov pstruna potočného 2007
 
 

<hore>

 
Mucha pretek LRU 2009
 
 

<hore>

 
Prerezavanie ladov 2010
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie podustvou a kaprom K-3
 
 

<hore>

 
Brigáda 2007
 
 

<hore>

 
Pretek funkcionárov a hostí MOSRZ Bardejov
 
 

<hore>

 
Pretek v LRU štít mesta Bardejov 2008
 
 

<hore>

 
Putovný pohár predsedu v LRU o štít mesta Bardejov 2007
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie-Výlov-Brigáda
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2009
 
 

<hore>

 
Stavba prístrešku na VN Hervartov
 
 

<hore>

 
Výlov pstruha potočného
 
 

<hore>

 
Pretek v LRU plávaná 2009
 
 

<hore>

 
Zarybňovanie kaprom VN Hervartov
 
 

<hore>

 
Rybársky pretek LRU Mucha 2007
 
 

<hore>

 
Preteky o Zlatý blyskáč LRU 2007
 
 

<hore>

 
Brigáda členov MO SRZ Bardejov 2008
 
 

<hore>

Zarybňovanie VN Dubinné

 

<hore>
 
Zarybňovanie pstruhom potočným a lipňom obyčajným

 

<hore>
 

Zarybňovanie pstruhom dúhovým - Topľa

 
<hore>
 

Plávaná - pretek

 
<hore>
 

Umelý výter podustvy severnej

 
<hore>
 

Brigáda členov MO SRZ Bardejov - VN Hervartov

 
<hore>
 

Napúštanie VN Hervartov

 
<hore>
 

Zarybňovanie kaprom

 
<hore>
 

Zarybňovanie - pstruh potočný

 
<hore>
 

Zarybňovanie - podustva, pstruh

 
<hore>
 

Ichtyologiský prieskum

 
<hore>
 

Brigáda 18.4.2010

 

Brigáda 2009

 

Pretek v LRU plávaná a mucha 2010

 

Zarybňovanie zubáčom 2010

 

Zarybňovanie kaprom K2 2010

 

Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2010

 

Zarybňovanie pstruhom a podustvou 2010

 

Výlov pstruha potočného a zarybňovanie 2010

 

Hervartov po povodni 2010

 

Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2011

 

Brigáda členov MO SRZ Bardejov 2011

 

Zarybňovanie kaprom K3 VN Hervartov 2011

 

Výlov pstruha potočného 2011

 

Pretek o putovný pohár predsedu MO SRZ Bardejov v LRU 2011

 

Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2011

 

Otrava ryb Topľa č.5 revír 4-2850-1-1 2011

 

Zarybňovanie pstruhom potočným 2011

 

Zarybňovanie podustvou severnou 29.9.2011

 

Zarybňovanie podustvou severnou 12.10.2011

 

Zarybňovanie kaprom K3 13.10.2011

 

Preteky v rok 2012

 

Pretek o putovný pohár 2012

 

Zarybňovanie pstruhom dúhovým 2012

 

Stretnutie muškárov

 

Brigáda a zarybňovanie 2013

 

Zarybňovanie a brigáda 2013

 

Pretek LRU Mucha 2014