Reviry

 

Číslo revíru:
4-3340-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže (4,5ha) pri obci Dubinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha): 4,5
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody
Číslo revíru:
4-3480-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže (2ha) medzi obcami Kľušov a Hervartov.. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája .
Rozloha (ha): 2
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprová
Číslo revíru:
4-3350-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Gaboltov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha): 1
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody
   

 

Číslo revíru:
4-0920-4-1
Popis: Potok Kamenec /Brežnik/ od ústia v meste Bardejov po cestný most nad obcou Becherov a potok Rosutska voda od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-0930-4-2
Popis: Potok Kamenec /Brežnik/ od cestného mosta nad obcou Becherov po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-1250-4-2
Popis: Liestinský /Poľský/ potok od ústia pri obci Stebnická huta po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-1290-4-2
Popis: Potok Lipovec od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-2430-4-2
Popis: Starý potok /Bahniska/ od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-2540-4-1
Popis: Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-2850-1-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský  cestný most v meste Bardejov.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody
Číslo revíru:
4-2860-4-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Topľa od Mokrolužského cestného mosta v meste Bardejov po ústie potoka Večný pri obci Malcov a potok Solotvinec /Slatvinec/ od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-4160-4-2
Popis: Potok Výška od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: Chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové
Číslo revíru:
4-4233-4-2
Popis: Zlatský potok od ústia po pramene.
Rozloha (ha): neznáma
Organizácia: MO Bardejov
Okres: Bardejov
Miera: podľa stanov
Účel: Chovný
Druh povolenia: žiadne
Užívateľ: SRZ
Charakter: lososové vody pstruhové