Preteky

12. 5. 2018 Zlatý Blyskáč
12. 5. 2018 Preteky LRU plávaná
13. 5. 2018 Preteky "O štít mesta Bardejov"
V čase brigád a konania športových podujatí výbor
nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO
z bezpečnostného hľadiska.
Propozície
Zlatý Blyskač
Preteky "O štít mesta Bardejov"
Preteky LRU plávaná