Preteky

13. 5. 2017 Zlatý Blyskáč ...UPOZORNENIE!!!
8. 5. 2017 Preteky Funkcio. aktívu Mo Srz
13. 5. 2017Preteky LRU plávaná
14. 5. 2017 Preteky "O štít mesta Bardejov"
V čase brigád a konania športových podujatí výbor
nedoporučuje lov rýb ostatným členom MO
z bezpečnostného hľadiska.
Propozície
Zlatý Blyskač
Preteky "O štít mesta Bardejov"
Preteky LRU plávaná