VYHODNOTENIE  PRETEKOV ZLATÝ BLYSKÁČ
Podmienky hodnotenia:   Kapor/amur - 1 cm = 10 bodov, iná ryba - 1 ks = 20 bodov
Por. štand Priezvisko a meno Kapor     Iná ryba Súčet 
č.   ks cm body ks body bodov
I. 37 Šoltesova Liliana 5 238 2 380 0 0 2 380
II. 38 Kuderlasek Miloš 4 216 2 160 2 40 2 200
III. 33 Vozarsky Timur 6 212 2 120 4 80 2 200
4 13 Mačejovsky Patrik 5 211 2 110 3 60 2 170
5 12 Halžova Viktoria 4 204 2 040 0 0 2 040
6 6 Duleba Denis 5 129 1 290 14 280 1 570
7 11 Halža Jozef 2 87 870 0 0 870
8 15 Mačejovska Viktoria 2 67 670 0 0 670
9 30 Malik Erik 1 50 500 1 20 520
10 17 Mojdis Filip 1 50 500 1 20 520
11 24 Huda Nikola 1 48 480 0 0 480
12 16 Aust Alex 1 45 450 1 20 470
13 18 Fek Tomaš 0 0 0 13 260 260
14 19 Fek Timotej 0 0 0 4 80 80
15 7 Martiček Matej 0 0 0 1 20 20
16 28 Sentivani Sebastian 0 0 0 0 0 0
17 26 Sentivaniová Martina 0 0 0 0 0 0
18 35 Vencurikova Katarina 0 0 0 0 0 0
19 36 Katanik Kubo 0 0 0 0 0 0
20 14 Mačejovsky Tadeaš 0 0 0 0 0 0
21 10 Kučečka Jakub 0 0 0 0 0 0
                 
    Počet ulovených rýb   37 ks   44 ks Celkom 81 ks
                 
    Najväčšia ryba  58 cm           Miloš Kuderľasek
    Najviac rýb         19 ks           Denis Duleba