VYHODNOTENIE  PRETEKOV V LRU PLÁVANA
Podmienky hodnotenia:   1 gam / 10 bodov
Por. štand Priezvisko a meno     Súčet 
č. ks váha body ks body bodov
I. 2 Martin Senaj 14 1 770 17 700 0 0 17 700
II. 5 Julius Forgač 16 1 555 15 550 0 0 15 550
III. 12 Matúš Fecko 10 1 513 15 130 0 0 15 130
4 4 Pavol Mihaľ 5 834 8 340 0 0 8 340
5 3 Julius Forgač  ml. 4 350 3 500 0 0 3 500
6 11 Ľubomír Fedor 5 320 3 200 0 0 3 200
7 1 Jan Mihaľ 2 310 3 100 0 0 3 100
8 8 Patrik Hamersky 2 180 1 800 0 0 1 800
9 7 Matúš Foťko 2 160 1 600 0 0 1 600
10 9 Stanislav Hnat 1 150 1 500 0 0 1 500
11 6 Jozef Halža 1 10 100 0 0 100
12 10 Jozef Lukáč st. 0 0 0 0 0 0
13                
Počet ulovených rýb   ks  41   21 62 P
      Kapor   Ostatné Spolu