Detské povolenia

MO SRZ v Bardejove oznamuje záujemcom o povolenie na lov rýb
v roku 2018 z radov dospelých, mládeže a detí vo veku do 15 rokov, že
výdaj povolení sa uskutoční za týchto podmienok:

 1. Noví členovia sú povinní absolvovať školenie v jednom z uvedených
  termínov
 2. Mladí rybári, / deti / ktorí v roku 2017 boli držiteľmi povolení na
  rybolov a absolvovali uvedené školenie môžu si zakúpiť povolenku
  bez absolvovania školenia. Uvedené školenie sa uskutoční v rybárskom dome na Radničnom
  námestí č. 31 v zadnej časti budovy (prechod z námestia na Kláštornú ulicu)
  vždy vo štvrtok o 16.00 hod. v týchto termínoch.

22.03.2018 o 16.00 hod.
29.03.2018 o 16.00 hod.
05.04.2018 o 16.00 hod.
12.04.2018 o 16.00 hod.
19.04.2018 o 16.00 hod.

Termín školenia si vyberá účastník podľa vlastného zváženia.

UPOZORNENIE:
Povolenie na lov rýb je neplatné bez štátneho rybárskeho lístka ,
ktorí vydávajú mestské a obecné úrady v mieste trvalého bydliska. Pre
vydanie rybárskeho povolenia je podmienka byť držiteľom štátneho
rybárskeho lístku, ktorý je zároveň podmienený súhlasom jedného
z rodičov ktorý to potvrdí svojim podpisom na príslušnom úrade.

Za bezpečnosť svojho dieťaťa počas lovu rýb v plnej miere preberá
zodpovednosť jeho zákony Zástupca.